İGA Sosyal Hackathon

İGA SOSYAL HACK

İGA SOSYAL HACKATHON NEDİR?

İGA Sosyal Hack, sosyal girişimciler ile bilgisayar programcıları grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya gelerek toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümlerin yaratılması için yoğun bir şekilde yazılım veya iş fikirleri geliştireceği bir etkinliktir.

Sosyal girişimcilik, sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedefleyen girişimciliktir.

Sosyal girişimlerde, rekabet değil; kalıcı sosyal etki, sürdürülebilirlik ve dayanışma esastır.

Dijital teknolojiler ise, insanların her gün karşılaştıkları sosyal zorluklarla mücadelede en güçlü araçlardandır.

İGA Sosyal Hack’in amacı daha iyi bir dünya yaratmak için sosyal bilimcileri, yazılımcıları ve girişimcileri güçlerini birleştirmeleri için bir araya getirmektir.

KONULAR

Katılımcılardan iki farklı konu başlığından birini seçerek iş ya da proje fikirleri sunmaları beklenmektedir.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Kalkınma) (SDG-8)
Sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınma odağında; genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler.

Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler/Topluluklar (SDG-11)
(Atık yönetimi, sürdürülebilir gıda tedariği, afetlere hazırlık, iklim değişikliğine uyum, şehir tarımcılığı, kamusal alanların iyileştirilmesi, içilebilir/temiz su, atık su yönetimi, erişilebilir şehir” vb. alt başlıklar)

İGA
Sosyal Hack

Sosyal sorunlara yenilikçi ve dijital çözümler sunmak isteyen katılımcılardan yaratıcı fikir ve ürünler geliştirmeleri beklenecektir.
Katılımcılar iki ana başlıktan yalnızca birinde yarışabilecektir.
Katılımcılar 4 kişilik gruplar halinde yarışacaklardır.

Değerlendirme
Kriterleri

A. Ürün;
Yenilikçi olması
Uygulanabilir olması
Özgün olması
Sosyal fayda sağlaması
Hedef kitle ile uyumlu olması

B.Ekip;
Uyumu,
Kapasitesi,

Projeni
Hayata Geçir

Sosyal Hack’in tamamlanmasının ardından ilk 3’e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçeceklerdir.
İstanbul Havalimanı’nda, grup üyelerinin ve çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte, katılımcılar projelerini sunacaklardır.
Hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde
birinci proje 100.000,00 ₺’ye kadar desteklenebilecektir.

TAKVİM

ÖDÜLLER

Sosyal Hack’in ardından jüri tarafından iki ayrı grupta yarışan yarışmacılar arasından, her konunun ilk 3’ü belirlenecektir.
Grupların ödülleri ise şu şekilde olacaktır:

1. Grup Ödülü 5.000 TL

3. Grup Ödülü 2.000 TL


Projeni Hayata Geçir

Hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde
birinci proje 100.000,00 ₺’ye kadar desteklenebilecektir.

PROGRAM

18.30 - 19:00 Kayıt & İkram
19:00 - 19:30 Açılış Konuşmaları
19:30 - 20:30 Proje Tanıtımı ve Süreç Hakkında Bilgilendirme
20:30 - 21:00 Zihin tazeleme / Kahve İkram
21:00 - 21:30 Tanışma
21:30 - 22:15 Atölye Çalışması I
22:15 Sosyal Hack Başlıyor!
8.30 - 9:30 Kahvaltı
9:30 - 10:00 Zihin Tazeleme ve Mentörlerle Tanışma
10:00 - 11:00 Atölye Çalışması II
11:00 - 12:30 Sosyal Hack Devam Ediyor!
12:30 -13:30 Yemek Zamanı
13:30 - 18:30 Sosyal Hack Devam Ediyor!
18:30 - 19:30 Akşam Yemeği
19:30 - 21:00 Sosyal Hack Devam Ediyor!
21:00 - 21:30 Zihin tazeleme / Kahve İkram
21:30 Sosyal Hack Devam Ediyor!
8.30 - 9:30 Kahvaltı
9:30 - 10:00 Zihin Tazeleme ve Mentörlerle Tanışma
10:00 - 11:00 Atölye Çalışması III
11:00 - 12:30 Sosyal Hack Devam Ediyor!
12:30 -13:30 Yemek Zamanı
13:30 - 14:00 Sunum Provaları
14:00 - 14:30 Kahve Molası ve Sunum Hazırlıkları
14:30 - 18:00 Jüri Sunumu ve Değerlendirme
18:00 - 18:30 Ödül Töreni ve Kapanış
Hemen Katıl !